พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

น้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.

ต้นน้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

นุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

ต้นนุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

ต้นทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ทองพันชั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.

ต้นทองพันชั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerbera odollam Gaertn.

ต้นตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerbera odollam Gaertn.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

ต้นตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตะโกสวน (มะพลับไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. malabarica.

ต้นตะโกสวน (มะพลับไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. malabarica.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ชำมะเลียง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ต้นชำมะเลียง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

จาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb.

ต้นจาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

คนทีเขมา (คนทีสอเขมา คนทีสอดำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex negundo L.

ต้นคนทีเขมา (คนทีสอเขมา คนทีสอดำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex negundo L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กุ่มบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs.

ต้นกุ่มบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs.

Read More