พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

น้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.

ต้นน้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.

Read More
พืชจำพวกหญ้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ว่านตีนตะขาบ (ตะขาบหิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia tithymaloides L. subsp. smallii (Millsp.) V.W.Steinm.

ต้นว่านตีนตะขาบ (ตะขาบหิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia tithymaloides L. subsp. smallii (Millsp.) V.W.Steinm.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

นุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

ต้นนุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

ต้นทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ทองพันชั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.

ต้นทองพันชั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa L.

ต้นผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa L.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักเสี้ยน (ผักเสี้ยนขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

ต้นผักเสี้ยน (ผักเสี้ยนขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerbera odollam Gaertn.

ต้นตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerbera odollam Gaertn.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

ต้นตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตะโกสวน (มะพลับไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. malabarica.

ต้นตะโกสวน (มะพลับไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. malabarica.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ชำมะเลียง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ต้นชำมะเลียง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

Read More