ผักก่าม

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กุ่มบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs.

ต้นกุ่มบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กุ่มน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa G.Forst.

ต้นกุ่มน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa G.Forst.

Read More