แสงคำ

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

Read More
พืชจำพวกเถา-เครือพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

เล็บเหยี่ยว ชื่อวิทยาศาสตร์ Ziziphus oenopolia (L.) Mill.

ต้นเล็บเหยี่ยว ชื่อวิทยาศาสตร์ Ziziphus oenopolia (L.) Mill.

Read More