หมากสง

สมุนไพร.ไทย

ถอบแถบเครือ ชื่อวิทยาศาสตร์ Connarus semidecandrus Jack.

ต้นถอบแถบเครือ ชื่อวิทยาศาสตร์ Connarus semidecandrus Jack.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

หมาก (หมากสง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca catechu L.

ต้นหมาก (หมากสง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca catechu L.

Read More