สมุนไพรวงศ์ยางพารา

สมุนไพร.ไทย

ถั่วดาวอินคา ชื่อวิทยาศาสตร์ Plukenetia volubilis L.

ต้นถั่วดาวอินคา ชื่อวิทยาศาสตร์ Plukenetia volubilis L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

มันสำปะหลัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta Crantz.

ต้นมันสำปะหลัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta Crantz.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ชาข่อย (ชาป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Acalypha siamensis Oliv. ex Gage.

ต้นชาข่อย (ชาป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Acalypha siamensis Oliv. ex Gage.

Read More
สมุนไพร.ไทย

คริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

ต้นคริสต์มาส (บานใบ) สีเหลือง สีแดง สีชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

Read More