สมุนไพรวงศ์บานเช้า

สมุนไพร.ไทย

บานเช้า (สีเหลืองนวล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Turnera subulata G.E.Sm.

ต้นบานเช้า (สีเหลืองนวล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Turnera subulata G.E.Sm.

Read More
สมุนไพร.ไทย

บานเช้า (ดอกเหลือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Turnera ulmifolia L.

ต้นบานเช้า (ดอกเหลือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Turnera ulmifolia L.

Read More