สมุนไพรวงศ์ทานตะวัน

สมุนไพร.ไทย

ทานตะวัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Helianthus annuus L.

ต้นทานตะวัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Helianthus annuus L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

หญ้าตีนตุ๊กแก ชื่อวิทยาศาสตร์ Tridax procumbens (L.) L.

ต้นหญ้าตีนตุ๊กแก ชื่อวิทยาศาสตร์ Tridax procumbens (L.) L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ดาวกระจาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cosmos sulphureus Cav.

ต้นดาวกระจาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cosmos sulphureus Cav.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ดาวเรือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L.

ต้นดาวเรือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L.

Read More
พืชจำพวกหญ้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ขลู่ (หนาดวัว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea indica (L.) Less.

ต้นขลู่ (หนาดวัว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea indica (L.) Less.

Read More