สมุนไพรวงศ์ถั่ว

สมุนไพร.ไทย

ประดู่แดง (วาสุเทพ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllocarpus septentrionalis Donn. Smith.

ต้นประดู่แดง (วาสุเทพ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllocarpus septentrionalis Donn. Smith.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ถั่วฮามาต้า (ถั่วเวอราโนสไตโล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Stylosanthes hamata cv. Verano.

ต้นถั่วฮามาต้า (ถั่วเวอราโนสไตโล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Stylosanthes hamata cv. Verano.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ถั่วหอมเวียดนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Trifidacanthus unifoliolatus Merr.

ต้นถั่วหอมเวียดนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Trifidacanthus unifoliolatus Merr.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ถั่วลิสงนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

ต้นถั่วลิสงนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ถั่วคล้าทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalia rosea (Sw.) DC.

ต้นถั่วคล้าทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Canavalia rosea (Sw.) DC.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ถั่วแปบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet.

ต้นถั่วแปบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ทองหลางมโนรมย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina corallodendron L.

ต้นทองหลางมโนรมย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina corallodendron L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ทองกวาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub.

ต้นทองกวาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ฉนวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia nigrescens Kurz.

ต้นฉนวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia nigrescens Kurz.

Read More