สมุนไพรวงศ์ชบา

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

นุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

ต้นนุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

ต้นทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

Read More