วงศ์หญ้า

สมุนไพร.ไทย

ข้าวฟ่าง (ข้าวฟ่างสมุทรโคดม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sorghum bicolor (L.) Moench.

ต้นข้าวฟ่าง (ข้าวฟ่างสมุทรโคดม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sorghum bicolor (L.) Moench.

Read More
พืชจำพวกหญ้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

หญ้าพองลม (ปู่เจ้าลอยท่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn.

ต้นหญ้าพองลม (ปู่เจ้าลอยท่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn.

Read More