วงศ์ย่อยราชพฤกษ์

สมุนไพร.ไทย

ประดู่แดง (วาสุเทพ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllocarpus septentrionalis Donn. Smith.

ต้นประดู่แดง (วาสุเทพ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllocarpus septentrionalis Donn. Smith.

Read More
พืชจำพวกเถา-เครือพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระไดลิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasiobema scandens (L.) de Wit.

ต้นกระไดลิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasiobema scandens (L.) de Wit.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กัลปพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib.

ต้นกัลปพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib.

Read More