วงศ์ย่อยถั่ว

สมุนไพร.ไทย

ถั่วแปบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet.

ต้นถั่วแปบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ทองกวาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub.

ต้นทองกวาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub.

Read More