วงศ์มะเขือ

สมุนไพร.ไทย

ทิวา (ทิวาราตรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cestrum diurnum L.

ต้นทิวา (ทิวาราตรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cestrum diurnum L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ถ้วยทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Solandra grandiflora Swartz.

ต้นถ้วยทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Solandra grandiflora Swartz.

Read More