วงศ์กะเพรา

สมุนไพร.ไทย

ตีนนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex pinnata L.

ต้นตีนนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex pinnata L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

คนทีเขมา (คนทีสอเขมา คนทีสอดำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex negundo L.

ต้นคนทีเขมา (คนทีสอเขมา คนทีสอดำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex negundo L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กะเพรา (ขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L.

ต้นกะเพรา (ขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กะเพรา (แดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L.

ต้นกะเพรา (แดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L.

Read More