วงศ์กระทงลาย

สมุนไพร.ไทย

ตากวง (กำแพงเก้าชั้น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia verrucosa Wight.

ต้นตากวง (กำแพงเก้าชั้น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia verrucosa Wight.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.S. Green.

ต้นกระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.S. Green.

Read More
พืชจำพวกเถา-เครือพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กำแพงเจ็ดชั้น (ตะลุ่มนก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia chinensis L.

ต้นกำแพงเจ็ดชั้น (ตะลุ่มนก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia chinensis L.

Read More