วงศ์กระดังงา

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

น้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.

ต้นน้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ข้าวหลามดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban.

ต้นข้าวหลามดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระดังงาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson.

ต้นกระดังงาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson.

Read More