ผักกาดนา

พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักปอดตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

ต้นผักปอดตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักปอดตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

ต้นผักปอดตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Read More