ต้นกระดูกไก่ดำ

สมุนไพร.ไทย

กระดูกไก่ดำ (ใบด่าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia gendarussa Burm.f. (Variegated leaf)

ต้นกระดูกไก่ดำ (ใบด่าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia gendarussa Burm.f. (Variegated leaf)

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระดูกไก่ดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia gendarussa Burm.f.

ต้นกระดูกไก่ดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia gendarussa Burm.f.

Read More