กะเม็ง

พืชจำพวกหญ้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กะเม็งตัวเมีย (กะเม็งดอกขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Eclipta prostrata (L.) L.

ต้นกะเม็งตัวเมีย (กะเม็งดอกขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Eclipta prostrata (L.) L.

Read More
พืชจำพวกหญ้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กะเม็ง (ตัวผู้) ดอกสีเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.

ต้นกะเม็ง (ตัวผู้) ดอกสีเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.

Read More