กระแจะ

สมุนไพร.ไทย

ตาลเหลือง (ช้างน้าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ต้นตาลเหลือง (ช้างน้าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระแจะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hesperethusa crenulata (Roxb.) M. Roem. / Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson.

ต้นกระแจะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hesperethusa crenulata (Roxb.) M. Roem. / Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson.

Read More