กระดาดขาว

พืชจำพวกหัว-เหง้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระดาดขาว (โหรา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don.

ต้นกระดาด (โหรา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don.

Read More
พืชจำพวกหัว-เหง้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

คูน (ออดิบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia gigantea Hook.f.

ต้นคูน (ออดิบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia gigantea Hook.f.

Read More