พืชจำพวกผัก

พืชจำพวกผัก

พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa L.

ต้นผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa L.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักเสี้ยน (ผักเสี้ยนขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

ต้นผักเสี้ยน (ผักเสี้ยนขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักปอดตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

ต้นผักปอดตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักปอดตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

ต้นผักปอดตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักกาดน้ำ (หญ้าเอ็นยืด, หมอน้อย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago major L.

ต้นผักกาดน้ำ (หญ้าเอ็นยืด, หมอน้อย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago major L.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักกูด ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Swartz.

ต้นผักกูด ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Swartz.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักกระเฉด (ผักรู้นอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunia oleracea Lour.

ต้นผักกระเฉด (ผักรู้นอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunia oleracea Lour.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักกระเฉดโคก (ผักกระฉูด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunia javanica Miq.

ต้นผักกระเฉดโคก (ผักกระฉูด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunia javanica Miq.

Read More
พืชจำพวกผักพืชจำพวกหญ้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักกระสัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Peperomia pellucida (L.) Kunth.

ผักกระสัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Peperomia pellucida (L.) Kunth.

Read More